Mine værktøjer
Du er her: Forside Gasbranchens installationsanvisninger

Gasbranchens installationsanvisninger

Dansk Gasteknisk Center a/s har på gasbranchens anmodning udarbejdet en elektronisk håndbog "Gasbranchens installationsanvisninger". Håndbogen vil være tilgængelig (gratis) for alle.

Gasbranchen (et samarbejde mellem gasselskaberne, DS Håndværk & Industri og Tekniq) præsenterer den 10. december en elektronisk håndbog kaldet "Gasbranchens installationsanvisninger".

Håndbogen er et elektronisk opslagsværk, der giver anvisninger på, hvordan lovgivningen på gasområdet overholdes i forbindelse med udførelse af gasinstallationsarbejde. Håndbogen er suppleret med link til lovgivninger, der i den givne situation er relevante. Håndbogen påpeger også i visse tilfælde områder, der ikke tydeligt er reguleret i lovgivningen og angiver mulige pragmatiske løsningsforslag.

Håndbogen vil blive løbende/årligt  opdateret, og du er derfor altid velkommen til at indsende konstruktive kommentarer, ris og ros, så håndbogen kan tilpasses og fungere som et godt værktøj til at få gode og sikre gasinstallationer. Eventuelle kommentarer indsendes til: Ianina Mofid, imo@dgc.dk.

Håndbogen vil være gratis tilgængelig for alle i gasbranchen. Håndbogen vil være at finde på denne hjemmeside i løbet af 1-2 dage.

Med venlig hilsen

Ianina Mofid

Dansk Gasteknisk Center a/s

Handlinger tilknyttet webside